NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ I PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niepubliczny Zakład Specjalistycznej i Pielęgniarskiej Opieki Zdrowotnej Salus został powołany do życia 2010 roku. Od początku działalności podstawowym zakresem usług były świadczenia medyczne na rzec pacjentów przewlekle chorych. W 2011 roku otworzyliśmy Zakład Pilegnacyjno-Opiekuńczy w Kaliszu, który zapewnia stacjonarną opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz wentylowanymi mechanicznie.

Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług w 2011 uzyskaliśmy certyfikację PN-EN ISO 9001:2009. Poniżej umieściliśmy Certyfikat ISO oraz Politykę Jakości

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009

AUDITOR

POLITYKA JAKOŚCI